Biasiswa PPB Tahun 2017 (PPB Scholarship Awards 2017)

Biasiswa PPB 2017 (PPB Scholarship Awards 2017) Deadline : 2017-07-09 Scholarship Info Putrajaya Perdana Berhad (“PPB”), an investment holding company through its wholly-owned subsidiaries. The education of our younger generation has been an issue very close to the heart of PPB. With our annual PPB Scholarship Programme, we wish to provide educational opportunities to the […]

NILAI-NILAI MORAL DAN HURAIAN UNTUK NILAI

NILAI-NILAI MORAL DAN HURAIAN UNTUK NILAI   Bil Nilai Huraian 1 Kepercayaan kepada Tuhan ·         Mematuhi ajaran Tuhan ·         Mengamalkan ajaran agama ·         Menuruti tuntutan agama ·         Mempunyai pegangan agama yang kukuh ·         Bertindak mengikut ajaran agama 2 Amanah ·         Mengamalkan  sikap yang boleh dipercayai  oleh orang lain dalam menjalankan tanggungjawab diberi ·         Bersifat jujur […]

SENARAI AKTA DAN DASAR NEGARA

 SENARAI AKTA DAN DASAR NEGARA   SENARAI AKTA 1.   AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 2.   AKTA PENCEGAHAN RASUAH 3.   AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, 1999 4.   AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993) 5.   AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996) 6.   AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984 7.   AKTA PERUSAHAAN 1967 8.   AKTA KESELAMATAN DALAM […]

BIDANG 7- NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

BIDANG 7- NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN   HIDUP BERSAMA SECARA AMAN   a. Nama pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran dunia. Pertubuhan Bangsa –Bangsa Bersatu (PBB) Komanwel ASEAN   Usaha yang dijalankan oleh pertubuhan di atas untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Mengurangkan sengketa politik dan peperangan terbuka Membantu […]