Nota Ringkas Tatabahasa Bahasa Melayu Tingkatan 1 2 3 4 5

Nota Ringkas Tatabahasa Bahasa Melayu Tingkatan 1 2 3 4 5

Kepentingan Menguasai Ilmu. Sekiranya rakyat negara ini dapat menguasai ilmu, sudah pasti hal ini akan melahirkan masyarakat yang bersifat proaktif dalam semua hal.

Perkara itu bermakna masyarakat yang berilmu sentiasa berfikir secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula berputus asa.

Sebagai contohnya, seseorang yang berfikir secara positif sudah tentu akan menjadikan masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objektifnya.

Oleh itu, kita hendaklah mengamalkan budaya yang sentiasa dahaga akan ilmu dan menjadikan budaya pembelajaran sepanjang hayat atau “life long learning” sebagai amalan dalam kehidupan.

.

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk Subjek-Subjek Lain :

.

.

.

………………………………………………………………………………………………………..