Langkah-langkah Membentuk Amalan Gaya Hidup Sihat

Langkah-langkah Membentuk Amalan Gaya Hidup Sihat Amalan membentuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Gaya hidup sihat bolehlah ditakrifkan sebagai satu amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarganya dan masyarakat. Antara contoh kehidupan yang sihat ialah individu tersebut hidup dengan penuh ceria tanpa mengalami sebarang masalah yang boleh menjejaskan kehidupannya untuk satu … Read more

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat

Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Ada pendapat yang mengatakan bahawa semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan rakyat negara ini. Huraikan usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini … Read more

Kepentingan Amalan Membaca

Kepentingan Amalan Membaca Masyarakat Melayu sinonim dengan pelbagai jenis puisi tradisional bagi melahirkan perasaan  yang  telah terpahat dalam atma dan sukma mereka. Puisi di atas menggambarkan amalan membaca sangat penting dalam kehidupan seharian kita bagi melahirkan generasi yang berintelektual dalam mencorak masa hadapan. Ketahuilah kita bahawa masa depan menjanjikan cabaran yang sarat dengan muatan cabaran reformasi. Oleh sebab … Read more

Ciri-Ciri Sebuah Petempatan Yang Menjadi Idaman Anda Sekeluarga

Setiap orang ingin akan kawasan petempatan yang terancang untuk tinggal bersama-sama keluarga tersayang. Jelaskan ciri-ciri sebuah petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. Petempatan memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah tamadun. Tanpa sebuah petempatan kekal, maka tidak akan wujudlah Tamadun Mesir Purba, Tamadun Indus dan sebagainya. Sebuah petempatan yang maju dapat menjadi pendorong kepada kegemilangan … Read more

Manfaat Dasar 1Murid 1Sukan Kepada Murid Sekolah

Manfaat Dasar 1Murid 1Sukan Kepada Murid Sekolah Dasar 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 banyak mendatangkan manfaat kepada murid. Dasar ini memang penting untuk program pembangunan sukan di sekolah-sekolah. Dasar 1Murid 1Sukan menjadi serampang dua mata bagi melengkapkan skop pembangunan sukan sekolah iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar … Read more