Senarai Akta dan Dasar Negara

Senarai Akta dan Dasar Negara. Perkongsian soalan, nota, latihan, skema jawapan, bahan rujukan dan informasi terkini blog Usaha Padu dapat membantu para guru, pelajar dan ibu bapa. Para guru, pelajar dan ibu bapa digalakkan untuk memanfaatkan semua bahan perkongsian blog Usaha Padu dengan sepenuhnya. Admin blog ini akan berusaha untuk mengemaskinikan bahan-bahan perkongsian dari semasa ke semasa.

.

 SENARAI AKTA DAN DASAR NEGARA

 

SENARAI AKTA

1.   AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK

2.   AKTA PENCEGAHAN RASUAH
3.   AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, 1999
4.   AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993)
5.   AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996)
6.   AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984
7.   AKTA PERUSAHAAN 1967
8.   AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI 1960 (ISA)
9.   AKTA DADAH BERBAHAYA (1952)
10. AKTA DADAH BERBAHAYA (LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN KHAS)         1984
11. AKTA DADAH BERBAHAYA (PERLUCUTAN HARTA) 1988
12.  AKTA MAHKAMAH JUVANA 1947
13.  AKTA CUKAI PENDAPATAN
14.  AKTA HASUTAN 1948 (PINDAAN 1970)
15.  AKTA RAHSIA RASMI 1972
16.  AKTA KERJA 1955
17.  AKTA PERLINDUNGAN PENGGUNA 1999
18.  AKTA KAWALAN HARGA 1946
19.  AKTA KAWALAN BEKALAN 1961
20.  AKTA TIMBANG DAN SUKAT 1972
21.  AKTA PERIHAL DAGANGAN 1972
22.  AKTA SEWA BELI 1967
23.  AKTA HAKCIPTA 1987
24.  AKTA JUALAN LANGSUNG 1993
25.  AKTA PENCEGAHAN PENYELUDUPAN
26.  AKTA TANDATANGAN DIGITAL 1997
27.  AKTA JENAYAH KOMPUTER 1997
28.  AKTA TELEPERUBATAN 1997
29.  AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
30.  AKTA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN  MULTIMEDIA 1998

DASAR  NEGARA 

 • BERSIH CEKAP DAN AMANAH (BAC)
 • DASAR HUTAN KEBANGSAAN
 • DASAR WANITA NEGARA (DWN)
 • DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
 • DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
 • DASAR BAHASA KEBANGSAAN
 • WAWASAN 2020
 • DASAR BERKECUALI
 • DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991
 • DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
 • DASAR EKONOMI BARU
 • DASAR PANDANG KE TIMUR
 • DASAR PENGGUNA NEGARA (DPN) 2002
 • DASAR SATU MURID SATU SUKAN (1M1S)
 • DASAR PEMBAGUNAN PENDIDIKAN MALAY

.