Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR)

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Melayu Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR) Terkini

Nota-Nota yang Ringkas dan Padat disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan yang komprehensif, efektif dan menyeluruh dalam proses menghadapai ujian, pentaksiran dan peperiksaan.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 4 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tahun 1 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………………..

Bahagian < Bahasa Melayu > dalam :

.

Tahun 6 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 5 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 4 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

Tahun 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

…………………………………………………………………………………………

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk Subjek-Subjek Lain :

.

.

.

………………………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Langkah untuk melahirkan generasi muda yang berbudi bahasa. Pihak media massa haruslah menerbitkan dan menyiarkan rancangan atau program yang berunsurkan amalan berbudi bahasa. Rancangan yang disiarkan perlulah menarik perhatian anggota masyarakat yang menontonnya. Contohnya, penerbit program televisyen boleh memilih rancangan yang berbentuk program realiti yang digemari oleh masyarakat. Program tersebut akan ditonton oleh remaja dan mereka akan dipupuk dengan amalan berbudi bahasa. Jelaslah bahawa rancangan yang berunsurkan amalan berbudi bahasa berkesan dalam memupuk amalan tersebut.