Nota Ringkas Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 (KSSM)

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 (KSSM) Terkini

Nota-Nota yang Ringkas dan Padat disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan yang komprehensif, efektif dan menyeluruh dalam proses menghadapai ujian, pentaksiran dan peperiksaan.

.

Koleksi Modul Bahasa Arab Tingkatan 1, 2, 3 KSSM

.

……………………………………………………………………………………………………..

Bahagian < Bahasa Arab > dalam :

.

Tingkatan 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tingkatan 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tingkatan 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Kelebihan program motivasi kepada pelajar. Tidak ketinggalan juga, program motivasi turut menekankan nilai keagamaan dalam diri pelajar. Para pelajar akan sedar akan tanggungjawab mereka terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara, dan agama. Pihak penganjur program biasanya akan menyediakan pakar motivasi dalam bidang agama untuk membimbing pelajar ke arah penghayatan terhadap agama yang sebenar. Pakar-pakar itu akan menekankan aspek pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap tanggungjawab setiap insan terhadap pencipta-Nya. Secara tidak langsung, perkara ini akan membentuk sahsiah dan memantapkan aspek kerohanian yang cemerlang dalam kalangan pelajar yang menyertai program itu.