Nota Ringkas Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3 (KSSM)

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Melayu (BM) Tingkatan 1, 2, 3 (KSSM) Terkini

Nota-Nota yang Ringkas dan Padat disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan yang komprehensif, efektif dan menyeluruh dalam proses menghadapai ujian, pentaksiran dan peperiksaan.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tingkatan 1 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tingkatan 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Melayu Tingkatan 3 + Jawapan

.

Nota Ringkas, Padat Tatabahasa dan Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu (K)

.

……………………………………………………………………………………………………..

Bahagian < Bahasa Melayu > dalam :

.

Tingkatan 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tingkatan 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tingkatan 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

…………………………………………………………………………………………

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Pencemaran bahasa merangkumi kesalahan bahasa dan aspek tatabahasa yang melibatkan struktur ayat, ejaan, istilah, penggunaan “bahasa rojak” dan sebagainya. Dalam era millenium yang rancak dengan pembangunan dan modenisasi ini, penggunaan bahasa Melayu yang betul dan gramatis hanya dipandang enteng oleh masyarakat. Bahasa yang dahulunya menjadi ‘lingua franca’ kini kian hilang martabatnya apabila penggunaannya yang membabi buta tidak dikenakan tindakan. Hal ini akan menyebabkan bahasa Melayu menjadi satu bahasa yang rendah martabatnya kerana bangsa yang menggunakan bahasa itu sendiri tidak mempunyai inisiatif untuk memperkasakan bahasa Melayu. Oleh itu, pihak yang berkenaan perlulah mengambil langkah yang proaktif dan efisien agar nilai dan martabat bahasa Melayu dapat dikekalkan.