Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR)

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Inggeris Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR) Terkini

Nota-Nota yang Ringkas dan Padat disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan yang komprehensif, efektif dan menyeluruh dalam proses menghadapai ujian, pentaksiran dan peperiksaan.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris (English) Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 4 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Inggeris Tahun 1 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………………..

Bahagian < Bahasa Inggeris > dalam :

.

Tahun 6 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 5 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 4 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

Tahun 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

…………………………………………………………………………………………

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk Subjek-Subjek Lain :

.

.

.

………………………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Langkah untuk melahirkan generasi muda yang berbudi bahasa. Pihak kerajaan perlulah menjalankan kempen-kempen yang berkaitan dengan amalan berbudi bahasa. Dengan cara itu, anggota masyarakat dapat diberikan kesedaran tentang amalan yang murni tersebut. Sebagai contohnya, kempen “Budi Bahasa Budaya Kita” boleh disiarkan melalui televisyen dan radio serta media massa arus perdana yang lain. Jadi, kempen yang dijalankan tersebut terbukti memberikan kesan yang menyeluruh kepada masyarakat. Perkara tersebut membuktikan bahawa kempen-kempen yang berkaitan dengan amalan berbudi bahasa yang dijalankan oleh kerajaan dapat membentuk amalan bersopan santun dalam kalangan generasi muda.