Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR)

Nota Ringkas dan Padat Bahasa Arab Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 (KSSR) Terkini.

Nota-Nota yang Ringkas dan Padat disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan yang komprehensif, efektif dan menyeluruh dalam proses menghadapai ujian, pentaksiran dan peperiksaan.

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 6 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 5 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 4 + Jawapan

.

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 3 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 2 + Jawapan

Koleksi Soalan, Latihan, Nota Ringkas Bahasa Arab Tahun 1 + Jawapan

.

……………………………………………………………………………………………………..

Bahagian < Bahasa Arab > dalam :

.

Tahun 6 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 5 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 4 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

.

Tahun 3 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 2 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

Tahun 1 : Soalan, Nota, Peperiksaan, Ujian, Bahan Rujukan Penting Semua Subjek

…………………………………………………………………………………………

.

Bahan-Bahan Rujukan Penting untuk Subjek-Subjek Lain :

.

.

.

………………………………………………………………………………………………………..

.

……………………………………………………………………………………………

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

…………………………………………………………………………………………….

.

Langkah untuk melahirkan generasi muda yang berbudi bahasa. Pihak pertubuhan bukan kerajaan (NGO) atau pihak swasta harus mengadakan program tertentu yang boleh membentuk amalan berbudi bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana pertubuhan tersebut boleh mengadakan sebarang aktiviti yang lebih berkesan untuk mempengaruhi masyarakat. Pertubuhan seperti PIBG, PERKIM, PENGASIH, dan sebagainya boleh mengadakan “Kempen Budi Bahasa Amalan Mulia”. Pertubuhan tersebut dikatakan lebih hampir dengan anggota masyarakat dan sering menjalankan aktiviti yang dapat memupuk amalan berbudi bahasa. Perkara ini membuktikan bahawa NGO memainkan peranan yang penting dalam mencapai hasrat tersebut.