Latihan Sistem Bahasa 12 (4) – Soalan Kata Ganda

Latihan Sistem Bahasa 12 (4) – Soalan Kata Ganda

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

 

31 Ayam itu _________ tanah untuk mencari makanan.

A menyapu-nyapu C mengais-ngais

B mengikis-ngikis D mengait-ngait

 

32 Abang Hakimi berenang ke arah seorang kanak-kanak yang ______ di pantai itu.

A termengah-mengah C tergapai-gapai

B tergagau-gagau D tersedu-sedu

 

33 Beg tiruan yang dibeli oleh kakak _______ beg berjenama terkenal.

A sedalam-dalam C secepat-cepat

B sedapat-dapat D seakan-akan

 

34 Puan Ratna ________ dengan tetamu yang datang ke rumahnya.

A berbeza-beza C berbual-bual

B berdecit-decit D berbelit-belit

 

35 Wajah Poh Ru kelihatan _________ walaupun usianya sudah 25 tahun.

A kemerah-merahan C kegelap-gelapan

B kebarat-baratan D keanak-anakan

 

36 Sarung bantal yang ______ itu dijahit oleh ibu saya.

A berbunga-bunga C bersegi-segi

B berkepul-kepul D berliku-liku

 

37 Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat ________ bantuan makanan dan pakaian kepada mangsa-mangsa banjir itu.

A membanding-bandingkan

B membesar-besarkan

C membeza-bezakan

D mengagih-agihkan

 

38 Rumah Puan Dewi yang terletak di Taman Angsana itu _________ dengan rumah Puan Chong.

A bersebelah-sebelahan C beriring-iringan

B bercakar-cakaran D berdua-duaan

 

39 Adila ________ balasan e-mel daripada abangnya yang sedang menuntut di luar negara.

A terpandang-pandang C terhenti-henti

B terbayang-bayang D ternanti-nanti

 

40 Adik ________ tangannya yang gatal akibat digigit nyamuk.

A menggapai-gapai C memukul-mukul

B menggaru-garu D menarik-narik

 

Jawapan

31C

32C

33D

34C

35D

36A

37D

38A

39D

40B

.