Latar Tempat (Novel Bahasa Melayu Tingkatan 1)

LATAR TEMPAT :     

1. Kedai Koperasi Sekolah Menengah Teknik Pertanian Seri Kayangan

  • iaitu sebuah bilik yang menjual beraneka barang untuk kegunaan murid. Di tempat itulah Razali dan rakan-rakan bertugas menjaga dan menguruskan kedai sehinggalah koperasi tersebut terpilih sebagai koperasi terbaik di peringkat kebangsaan.

2. Rumah di pinggir sawah

  • iaitu rumah keluarga Razali yang didiami oleh ibunya, Mak Sopiah dan bapa tirinya, Pak Zakaria.

3. Maktab Kerjasama Malaysia, Petaling Jaya

  • iaitu sebuah tempat yang dikunjungi oleh Razali selama seminggu untuk mendalami ilmu yang berkaitan dengan koperasi.

4. Sebuah pondok di tengah sawah

  • iaitu tempat yang selalu dikunjungi oleh Razali untuk mengulang kaji pelajaran secara sendirian atau bersama dengan rakan-rakannya.

.