Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (6)

Kertas 3 Sejarah SPM 2016: Contoh Soalan + Skema Jawapan (1) SENARAI KANDUNGAN SKEMA KERTAS 3 SEJARAH SPM 2016 BIL TAJUK M/S 1 Matlamat dasar luar 1 2 Bentuk hubungan luar 1 3 Latar belakang hubungan luar 1 4 Asas penggubalan dasar luar i)       Faktor sejarah ii)      Faktor ekonomi iii)     Faktor politik iv)     Faktor geografi […]

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (5) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (5) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Matlamat dasar luar Malaysia 5 markah Isi dan Huraian 2. Bentuk hubungan luar Malaysia 5 markah 3. Asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia 20 markah 4. Perkembangan dasar luar Malaysia a) Tahap Pertama                                                        10 markah b) Tahap […]

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (4) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (4) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Bentuk-bentuk hubungan luar Malaysia 5 markah Isi dan Huraian 2. Perkembangan dasar luar Malaysia sering berubah setelah Negara kita mencapai kemerdekaan sehingga kini. Jelaskan perkembangan tersebut. 20 markah 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak penggubalan dasar luar […]

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (3) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (3) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia selepas merdeka hingga kini. 5 markah Isi dan Huraian 2. Kepentingan penggubalan dasar luar Malaysia. 10 markah 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia. 25 markah 4. Perkembangan […]

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (2) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (2) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Prinsip dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua Negara di dunia. Jelaskan matlamat Malaysia mengamalkan dasar luar tersebut. 5 markah Isi dan Huraian 2. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia berubah mengikut tuntutan semasa dan perkembangan […]