NILAI-NILAI MORAL DAN HURAIAN UNTUK NILAI

NILAI-NILAI MORAL DAN HURAIAN UNTUK NILAI   Bil Nilai Huraian 1 Kepercayaan kepada Tuhan ·         Mematuhi ajaran Tuhan ·         Mengamalkan ajaran agama ·         Menuruti tuntutan agama ·         Mempunyai pegangan agama yang kukuh ·         Bertindak mengikut ajaran agama 2 Amanah ·         Mengamalkan  sikap yang boleh dipercayai  oleh orang lain dalam menjalankan tanggungjawab diberi ·         Bersifat jujur … Read more

SENARAI AKTA DAN DASAR NEGARA

 SENARAI AKTA DAN DASAR NEGARA   SENARAI AKTA 1.   AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 2.   AKTA PENCEGAHAN RASUAH 3.   AKTA SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA, 1999 4.   AKTA PERHUTANAN NEGARA 1984 (PINDAAN 1993) 5.   AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (PINDAAN 1985, 1996) 6.   AKTA ZON EKONOMI EKSKLUSIF 1984 7.   AKTA PERUSAHAAN 1967 8.   AKTA KESELAMATAN DALAM … Read more

BIDANG 7- NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

BIDANG 7- NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN   HIDUP BERSAMA SECARA AMAN   a. Nama pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran dunia. Pertubuhan Bangsa –Bangsa Bersatu (PBB) Komanwel ASEAN   Usaha yang dijalankan oleh pertubuhan di atas untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Mengurangkan sengketa politik dan peperangan terbuka Membantu … Read more

BIDANG 6 – NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

BIDANG 6 – NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI   6.1   MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG   Undang-undang antarabangsa yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia. Akta Pencegahan Penyeludupan Undang-undang Laut Antarabangsa Undang-undang  Siber   2. Contoh bahan-bahan yang dilarang dibawa masuk ke dalam sesebuah negara. Dadah Senjata Api Maklumat Sulit Ketenteraan   Undang-undang berkaitan pencerobohan warga asing … Read more

BIDANG 5 – NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

BIDANG 5 – NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA   5.1  MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK   Sebab-sebab kanak-kanak perlu diberi perlindungan Kanak-kanak ialah aset negara Kanak-kanak  golongan yang tidak berdosa Kanak-kanak golongan yang lemah   Peranan pihak-pihak berikut dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak a) Kerajaan Menguatkuasa akta untuk perlindungan kanak-kanak   b) Badan Bukan Kerajaan (NGO) … Read more