Bidang 3 – Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar

Bidang 3 – Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar.  Perkongsian soalan, nota, latihan, skema jawapan, bahan rujukan dan informasi terkini blog Usaha Padu dapat membantu para guru, pelajar dan ibu bapa. Para guru, pelajar dan ibu bapa digalakkan untuk memanfaatkan semua bahan perkongsian blog Usaha Padu dengan sepenuhnya. Admin blog ini akan berusaha untuk mengemaskinikan bahan-bahan perkongsian dari semasa ke semasa.

.

BIDANG 3 – NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR.

3.1  MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR

 

 1. Nama penuh PERHILITAN
 • Jabatan Perlindungan Hidupan  Liar dan Taman Negara

 

 1. Sebutkan dua peranan PERHILITAN
 • memberi perlindungan  kepada  warisan  flora dan fauna
 • memantau tindakan  manusia supaya tidak merosakkan sumber alam  secara  berlebihan

 

 1. 3. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab mengawal sumber alam.
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Perhutanan
 • Jabatan Perlindungan  Hidupan  Liar dan Taman Negara

 

 1. Usaha Tabung Alam Malaysia (WWF) dalam memulihara alam sekitar dan mengekalkan ekologi
 • Memelihara kepelbagaian spesies dan ekosistem
 • Memastikan sumber semula jadi digunakan  secara mapan
 • Menjalankan aktiviti yang menggalakkan usaha mengurangkan  pencemaran  dan  pembaziran

 

 1. 5. Kesan buruk penggunaan sumber alam secara berlebihan
 • Keseimbangan ekosistem terjejas
 • Kepupusan  flora dan fauna
 • Kehabisan sumber contohnya bahan galian (petroleum), hutan

 

 1. Kebaikan Etika Alam Sekitar
 • Memastikan  tanggungjawab kita kepada pengurusan, perlindungan  dan pembangunan  alam  sekeliling  kita

 

 1. Matlamat Program Kesedaran Pemuliharaan Asia / Asian Conservation Awareness Programme (ACAP)
 • Untuk   menjalankan   kempen   pada   peringkat  antarabangsa   tentang   perlindungan  hidupan  liar  terutamanya   harimau   dan  badak  sumbu

 

 1. Kepentingan hutan kepada manusia
 • Sumber pendapatan, contohnya kayu balak, rotan, damar
 • Membebaskan oksigen yang penting  untuk  pernafasan  manusia
 • Menyerap karbon dioksida / mengurangkan pencemaran udara
 • Membekalkan banyak elemen penting  bagi kehidupan seperti sumber makanan
 • Menyederhanakan suhu / membantu menyeimbangkan suhu
 • Sebagai kawasan tadahan hujan / tempat penyimpanan air
 • Menjadi habitat flora dan fauna
 • Sumber ubat-ubatan tradisional

 

 1. Cara-cara memastikan sumber hutan tidak musnah
 • Penanaman semula hutan selepas aktiviti pembalakan/penebangan hutan
 • Memastikan sumber alam  digunakan dengan bijak
 • Mewajibkan kontraktor pembalakan mengupah pekerja yang mahir sahaja untuk   menjalankan  aktiviti pembalakan.
 • Tidak membenarkan  pembalakan haram
 • Megehadkan pengeluaran lesen atau permit untuk penerokaan hutan

 

 1. Kepentingan ’penghutanan semula’
 • Memastikan hutan tidak musnah/pupus
 • Menjamin keseimbangan alam sekitar
 • Hutan dapat dikekalkan
 • Dapat mengawal  penerokaan  hutan  sewenang-wenangnya

 

 1. Kesan sekiranya alam sekitar diterokai dengan tidak terkawal:
 • Manusia:

– Sumber makanan terjejas

– Sumber ubat-ubatan tradisional musnah

 

 • Haiwan:

– Kehilangan habitat/ haiwan pupus

 

 • Tumbuh-tumbuhan:

– Spesies semakin pupus

 

 1. Langkah-langkah pemeliharaan hidupan liar:
 • tidak melakukan penerokaan hutan secara berleluasa
 • penguatkuasaan undang-undang pembalakan
 • program perlindungan dan penjagaan haiwan yang hampir pupus

 

 1. Peranan semua pihak untuk menjaga flora dan fauna di Malaysia:
 • kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang ketat- denda wang/penjara
 • pembalak/peneroka/pemaju perlu mematuhi peraturan penerokaan hutan
 • masyarakat melaporkan kegiatan pemusnahan flora dan fauna secara haram

 

 1. 14. Hidupan liar di negara kita dijaga dan dilindungi dengan:
 • mewujudkan taman negara
 • kerajaan menguatkuasakan undang-undang bagi melindungi spesies-spesies yang hampir pupus seperti penyu belimbing, badak sumbu
 • peranan melindungi hidupan liar yang dimainkan oleh agensi kerajaan seperti PERHILITAN
 • peranan melindungi hidupan liar yang dimainkan oleh agensi bukan kerajaan (NGO) seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM) dan World Wildlife Fund (WWF)

 

 

3.2 KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM SEKITAR

 

 1. Nyatakan satu laporan yang perlu disediakan oleh pihak berkaitan sebelum memulakan sesuatu projek pembangunan.
 • Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar [EIA]

 

 1. Punca-punca kemusnahan kawasan perhutanan
 • Perumahan
 • Proses  perbandaran
 • Penerokaan  hutan secara  haram/ pembalakan haram
 • Pertumbuhan  kawasan  industri
 • Penerokaan  kawasan  penternakan

 

 1. Kesan-kesan kemusnahan kawasan perhutanan
 • Hakisan  tanah
 • Perubahan  cuaca
 • Gangguan  ekologi
 • Kekurangan kawasan tadahan air

 

 1. Usaha-usaha usaha untuk memelihara hutan
 • Mewartakan hutan simpanan
 • Penanaman semula pokok
 • Mengurangkan projek pembangunan yang terpaksa mengorbankan hutan  primer.
 • Mengkaji dan memilih cara pembinaan yang mesra alam

 

 1. Maksud “Ekopelancongan”
 • Usaha memajukan sektor pelancongan dengan memanfaatkan alam sekitar supaya tidak berlaku kerosakan teruk.

 

 1. Kawasan eko-pelancongan negara yang popular:
 • Taman Negara
 • Pulau Sipadan, Sabah
 • Tasik Kenyir, Terengganu

 

 1. Bencana alam yang berlaku akibat pengurusan alam yang tidak bijaksana.
 • Banjir kilat
 • Tanah runtuh
 • Kesotan tanah

 

 1. Peranan pihak berikut dalam membantu kerajaan menangani masalah kemusnahan alam:
 2. i) Masyarakat
 • Melaporkan tindakan yang merosakkan alam kepada pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar / polis
 1. ii) Pihak berkuasa
 • Mengambil tindakan undang-undang  terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab  termasuk membatalkan lesen/permit.

 

 1. Kepentingan program kitar semula:
 • mengelakkan pencemaran alam sekitar
 • menjimatkan penggunaan sumber asli
 • mengurangkan kos pelupusan sampah

 

 1. Peranan bagi menjayakan program kitar semula:
 2. a) pengguna
 • mengurangkan penggunaan plastik dan kertas
 • memberi  sokongan kepada kempen kitar semula

 

 1. b) pengeluar
 • mematuhi undang-undang alam sekitar
 • mengurangkan pembuangan sisa toksid

 

 1. 11. Maksud program 3R
 • Reduce  – mengurangkan penggunaan bahan sumber yang terhad
 • Reuse   –  mengguna semula
 • Reycle  –  mengitar semula

 

 

3.3 KEMAPANAN ALAM SEKITAR

 

 1. Jabatan yang terlibat dalam usaha pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)

 

 1. 2. Peranan Jabatan Alam Sekitar
 • Mengadakan program pencegahan dan  pengawalan  pencemaran alam sekitar
 • Bertindak sebagai agensi penguatkuasa  yang   menyebarkan  peraturan  dalam  Akta Kualiti Alam Sekitar

 

 1. 3. Peraturan-peraturan yang digubal di bawah peruntukan Akta Kualiti Alam Sekitar
 • Kenderaan Bermotor 1977  (Kawalan Pelepasan Asap)
 • Kumbahan dan  Efluen Perindustrian  1979
 • Pembakaran terbuka 2000

 

 1. Tindakan kerajaan terhadap pesalah alam sekitar
 • Menggantung  lesen  operasi  bagi kilang
 • Denda dalam bentuk wang  tunai
 • Hukuman penjara
 • Menanggung  kos pembersihan dan pembaikpulihan kawasan yang dicemari.

 

 1. Kesan peraturan tidak dipatuhi
 • Semua  pihak akan bersikap sambil lewa
 • Bumi akan terus tercemar dan bencana alam akan berlaku
 • Kualiti  hidup  manusia  akan terjejas

 

 1. Perhutanan, pertanian serta pengolahan dan pelupusan sisa adalah antara 19 projek yang perlu mendapat kelulusan Penilaian Kesan Alam Sekitar ( PKAS )
 2. a) Kepentingan PKAS
 • Alam  sekitar mendapat pertimbangan  yang  lebih menyeluruh dalam  penilaian   untuk  meluluskan sesuatu  projek.

 

 1. b) Kesan kelulusan PKAS diabaikan oleh pemaju kawasan pembalakan
 • Menyebabkan  tanah  runtuh
 • Menjejaskan kawasan  tadahan air

 

 1. Kesan pencemaran sungai kepada hidupan sungai dan manusia.
 • Menjejaskan  kesihatan  manusia  kerana  meminum  air yang  tercemar
 • Sungai  yang tercemar boleh  menjadi punca  penyakit
 • Menjejaskan aktiviti sungai termasuk perikanan dan pelancongan

 

 1. Akta berkaitan dengan penjagaan alam sekitar:
 • Akta Kualiti Alam Sekitar 1997
 • Akta Zon Ekonomi Ekslusif  1984
 • Akta Perhutanan Negara 1984

 

 1. 9. Taman Negara yang terdapat di negara kita :
 • Taman Negara Endau-Rompin
 • Taman Negara Bako
 • Taman Negara Mulu

 

 1. Aktiviti manusia yang mencemarkan alam sekitar
 • perindustrian – pelepasan sisa toksik
 • pertanian – penggunaan baja dan racun
 • perlombongan – kawasan lombong terbiar

 

 1. 11. Kesan-kesan pencemaran alam sekitar
 • hidupan akuatik terjejas
 • bekalan air bersih berkurangan
 • menyebabkan penyakit
 • udara menjadi tercemar

 

 1. Kesan pembukaan tanah untuk aktiviti pertanian yang tidak terancang
 • hakisan tanah / tanah runtuh
 • banjir kilat
 • kepupusan spesis tumbuhan tertentu

 

 

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR

 

 1. Contoh tindakan manusia yang membawa kerosakan serius terhadap alam sekitar
 • Peperangan yang melibatkan senjata nuklear
 • Tumpahan minyak di kawasan perairan
 • Pembebasan zarah radioaktif  ke atmosfera

 

 1. Maksud ‘Konsep Pembangunan Mapan’
 • Pembangunan  seimbang yang memenuhi  kehendak  generasi  masa kini  tanpa  mengorbankan keperluan  generasi akan datang

 

 1. Amalan kitar semula merupakan satu usaha penggunaan sumber yang terancang
 2. a) Kebaikan amalan kitar semula.
 • Mengurangkan penggunaan  sumber
 • Menjimatkan  kos

 

 1. b) Contoh amalan kitar semula di rumah
 • Menggunakan air  basuhan untuk menyiram pokok
 • Menggunakan beg plastik dari pasar raya untuk  membungkus sampah

 

 1. Kesan sumber tenaga air dan hutan tidak digunakan secara terancang
 • Sumber akan berkurangan dengan cepat
 • Suhu akan meningkat
 • Ekosistem terganggu

 

 1. Peranan Jabatan Alam Sekitar (JAS):
 • menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekitar dan Zon Ekonomi Ekslusif
 • memastikan keunikan, kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan

 

 1. Nilai yang ada pada agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam rancangan penanaman semula hutan:
 • menyayangi dan menghargai alam sekitar
 • kemapanan alam sekitar
 • Peka terhadap isu-isu alam sekitar
 • Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar
 • Rasional
 • bertanggungjawab

 

 1. Kebaikan memperjuangkan alam sekitar yang bersih dan sihat
 • dapat menjamin kualiti kebersihan alam sekitar
 • menjamin keselamatan, kesejahteraan dan keselesaan hidup
 • menjamin kesihatan diri

 

 1. 8. Pertubuhan yang memperjuangkan kualiti alam sekitar
 • Greenpeace
 • Sahabat Alam Malaysia
 • WWF (World Wildlife Fund for Nature)
 • “Reef Check Malaysia”, yang bertindak bagi melindungi terumbu dan batu karang di Malaysia serta rantau Asia Tenggara.
 • Pertubuhan  Perindustrian, Lanjutan Rohaniah dan Kebudayaan Antarabangsa

 

 1. 9. Peranan Jabatan Alam sekitar (JAS)
 • menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
 • memastikan keunikan, kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan

 

 1. Peranan Badan Bukan Kerajaan (NGO)
 • menyuarakan bantahan terhadap projek-projek yang menjejaskan kualiti alam
 • kempen meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan alam sekitar
 • mengadakan dialog dan rundingan dengan majlis kerajaan tempatan dan pihak swasta

 

 1. Peranan WWF
 • memperjuangkan alam sekitar yang berkualiti
 • memberi tumpuan terhadap kerja-kerja pemuliharaan hidupan liar dan hutan
 • membuat kajian tentang kualiti air sungai
 • melindungi kawasan tadahan air

 

 1. Peranan Greenpeace
 • menyuarakan agar ujian nuklear diharamkan

 

 1. Sumbangan anda dalam meningkatkan kualiti alam sekitar:
 • turut serta dalam kempen kesedaran alam sekitar yang diadakan
 • melaporkan kes salah laku yang mencemarkan alam sekitar kepada pihak  berkuasa/JAS
 • melibatkan diri dalam program penjagaan alam sekitar contohnya penanaman pokok, kitar semula

 

 1. Peranan anggota masyarakat dalam penjagaan alam:
 • Mengamalkan gaya hidup mesra alam, contohnya kitar semula barangan/ mengurangkan penggunaan plastik
 • Melibatkan diri dalam menjayakan kempen kesedaran alam sekitar yang dianjurkan oleh kerajaan – menyedari kepentingan menjaga alam sekitar
 • mematuhi undang-undang alam sekitar – tidak membuang sampah merata-rata tempat
 • melaporkan kes kes salah laku yang mencemarkan alam sekitar