Bidang 2- Nilai Berkaitan dengan Kekeluargaan

BIDANG 2- NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN. Perkongsian soalan, nota, latihan, skema jawapan, bahan rujukan dan informasi terkini blog Usaha Padu dapat membantu para guru, pelajar dan ibu bapa. Para guru, pelajar dan ibu bapa digalakkan untuk memanfaatkan semua bahan perkongsian blog Usaha Padu dengan sepenuhnya. Admin blog ini akan berusaha untuk mengemaskinikan bahan-bahan perkongsian dari semasa ke semasa.

.

BIDANG 2- NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN.

2.1  KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA/KASIH SAYANG

 

 1. Jasa dan pengorbanan ibu terhadap keluarga.
 • Menjaga anak-anak dengan sempurna –mengasuh dan mendidik anak
 • Memberi didikan yang perlu contohnya didikan agama
 • Memenuhi keperluan asas anak-anak – makan minum, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang

 

 1. Cara anak menunjukkan kasih sayang terhadap ibu bapa
 • Menjaga ibu bapa dengan baik – menyara mereka/ memberi mereka wang
 • Memberi layanan yang mesra dan sopan – berbual-bual dengan mereka
 • Sentiasa berada di sisi mereka – sentiasa menemani mereka
 • Mematuhi suruhan ibu bapa – tidak mengingkari arahan mereka

 

 1. Tiga contoh jasa atau peranan ibu bapa
 • memberi  pendidikan  yang  sempurna
 • bekerja  keras  untuk  menyara  keluarga/mencari nafkah
 • membesarkan  anak-anak dengan penuh kasih sayang

 

 1. Tiga cara anak dapat menunjukkan kasih sayang

 kepada ibu bapa

 • sentiasa  bersama  mereka  pada  hari-hari  perayaan seperti Tahun Baru cina
 • meraikan  hari-hari  istimewa  keluarga seperti hari ibu/harijadi ibu bapa
 • Makan bersama ibu bapa – dapat eratkan hubungan
 • Membawa mereka melancong – mengembirakan mereka

 

 1. Cara anda membalas jasa ibu bapa anda setelah anda berjaya dalam hidup.
 • Membantu menyara keluarga – menanggung perbelanjaan  persekolahan  adik-adik – mengurangkan beban ibu bapa
 • Menjaga kebajikan ibu bapa – menabung  untuk  keperluan   perubatan  dan  keraian  ibu  bapa
 • Membawa ibu bapa melancong- mengembirakan hati mereka
 • Taat kepada ibu – sentiasa mendengar nasihatt mereka
 1. Kepentingan menyambut hari istimewa dalam sesebuah keluarga.
 • mengeratkan  hubungan  kekeluargaan – wujud keluarga bahagia
 • mempertemukan anggota keluarga  yang  tinggal  berjauhan – sentiasa makan bersama-sama / adakan hari keluarga
 • menunjukkan   rasa  penghargaan  dan  kegembiraan  kepada  ibu  bapa contohnya menyambut hari hari ibu bapa/ hari ulang tahun perkahwinan ibu bapa

 

2.2 HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA

 

 1. 1. Cara anda dapat mengelak daripada timbulnya Konflik dengan anggota keluarga.
 • bersabar semasa bercakap – tidak marah
 • bersopan santun semasa bercakap – tidak menggunakan bahasa kasar/mencaci angggota keluarga
 • memberi nasihat dan teguran dengan cara baik – berbincang
 • menunjukkan kesalahan anak dengan cara sopan- tidak gunakan kekerasan
 • mematuhi arahan ibu bapa /anggota  keluarga yang lebih  tua – mendengar nasihat mereka
 • menerima kritikan dengan baik – menghormati  pandangan /  pendapat  sesama  anggota  keluarga
 • memahami  dan  peka  dengan  minat  mereka
 • berkelakuan baik sesama anggota keluarga dan tidak menyinggung perasaan mereka

 

 1. Cara menunjukkan rasa hormat terhadap anggota keluarga
 • bertanya khabar
 • bertegur sapa
 • ucap selamat
 • mendengar  nasihat  dan  teguran  daripada  anggota yang  lebih tua

 

 1. 3. Kepentingan amalan hormat menghormati dalam kalangan anggota keluarga.
 • mewujudkan  keluarga bahagia
 • mengelakkan  perselisihan  antara  anggota  keluarga
 • memupuk  hubungan  mesra  dan  kasih sayang antara anggota keluarga

 

2.3 MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN

 

 1. Cara-cara untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan
 • Mengamalkan tradisi kekeluargaan sendiri dalam kehidupan seharian – tradisi keluarga tidak pupus

 

 • Memberi sokongan kepada semua aktiviti kebudayaan dan kesenian yang diadakan – menyertai aktiviti / melibatkan diri dalamkeluarga yang diadakan

 

 1. Kesan sekiranya tradisi kekeluargaan tidak dipelihara.

 

 • Tradisi keluarga pupus
 • Kehilangan identiti keluarga
 • Generasi muda tidak kenal budaya sendiri
 • Generasi muda lebih senang terpengaruh dengan budaya luar yang kurang baik

 

 1. Kepentingan mengekalkan tradisi kekeluargaan.
 • dapat  menyatupadukan  anggota  keluarga
 • mengeratkan  hubungan  antara  anggota  keluarga
 • supaya  tradisi  tidak  pupus ditelan zaman
 • jambatan menghubungkan generasi lama  dan  baru

 

 1. Peranan badan-badan berikut dalam mengekalkan tradisi pelbagai kaum
 2. a) Muzium Negara
 • Memberi khidmat pengembangan ilmu pengetahuan melalui aktiviti seperti pameran tetap tentang adat resam dan budaya pelbagai kaum
 1. b) Kementerian kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan
 • Menyebarkan maklumat bertulis tentang kebudayaan dan kesenian pelbagai kaum
 •  mempromosi budaya bangsa Malaysia kepada pelancong
 1. c) Arkib Negara
 • Menyimpan rekod penting khazanah negara yang berunsur sejarah dan kebudayaan
 • menyediakan perkhidmatan rujukan dan penyelidikan kepada orang ramai

 

 1. Contoh amalan tradisi kekeluargaan yang diamalkan oleh setiap kaum:
 2. a) Melayu
 • melawat  kubur saudara mara pada Hari Raya Puasa
 1. b) Cina
 • makan besar sehari sebelum Tahun Baru Cina & Tung Zhi
 1. c) India
 • penggunaan  pokok  pisang  dalam  majlis  perkahwinan

 

 1. Peranan anda untuk memastikan tradisi kekeluargaan diteruskan:
 • Mengamalkan  tradisi  kekeluargaan sebagai cara hidup
 • Menegur  anggota  keluarga  yang  mengabaikan  tradisi  kekeluargaan
 • Mengajar  tradisi  kekeluargaan  kepada generasi muda

 

 1. Agensi kerajaaan yang memainkan peranan untuk mengekalkan tradisi kekeluargaan kaum-kaum di Malaysia.
 • Kementerian Kebudayaan, Keseniaan dan Warisan
 • Kementerian Kebajikan Masyarakat
 • Arkib Negara

 

2.4 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA

 

 1. Tanggungjawab ibu bapa dalam sesebuah keluarga
 • Mengambil berat terhadap pelajaran anak – mengulangkaji bersama anak
 • Menyediakan keperluan asas untuk anak – makanan, pakaian
 • Memahami perasaan dan masalah yang dihadapi – mengambil berat terhadap anak-anak
 • Membantu anak yang menghadapi masalah – berbincang dengan anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi

 

 1. Cara-cara anak menghargai ibu bapa yang bertanggungjawab
 • Mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa apabila mencapai kejayaan
 • Belajar dengan tekun/bersungguh-sungguh untuk membalas jasa ibu bapa
 • Meraikan bersama ibu bapa pada hari-hari istimewa seperti Hari Ibu dan Hari Bapa

 

 1. Kesan sekiranya ibu bapa tidak menjalankan tanggungjawab mereka
 • Hubungan dengan anak menjadi renggang – tiada interaksi antara ibu bapa dan anak-anak
 • Keluarga tidak harmoni – sentiasa bergaduh
 • Anak mungkin terjebak dengan gejala sosial – tiada pengawasan daripada ibu bapa

 

 1. Ciri-ciri keluarga bahagia
 • Hubungan erat antara anggota keluarga – tiada perselisihan faham
 • Sentiasa berkongsi suka dan duka
 • Meraikan hari istimewa keluarga bersama
 • Saling  membantu   menyelesaikan  masalah  /  kesusahan
 • Sama-sama  menghadapi  cabaran,  dugaan  dan  halangan

 

 1. Peranan anda terhadap keluarga
 • Menunaikan   tanggungjawab   sebagai anak yang baik
 • Menolong  anggota  keluarga  yang  ditimpa   kesusahan
 • Menghormati /menerima keputusan  yang  diambil oleh anggota keluarga.

 

 1. Punca kerenggangan hubungan antara remaja dengan anggota keluarganya
 • Kesibukan ibu bapa yang bekerja – tiada masa untuk berbual-bual/mengambil berat terhadap keperluan anak-annak
 • Perselisihan   faham  antara  anggota  keluarga – kurang berinteraksi dan memahami antara satu sama lain
 • Sikap anggota keluarga yang  tidak bertanggungjawab – tidak endahkan/ tidak peduli

 

 1. Kesan hubungan renggang antara remaja dan anggota keluarga
 • Remaja  terlibat   dengan  kegiatan  yang  tidak   bermoral contohnya penyalahgunaan  dadah
 • Remaja   tidak  menghormati  ibu  bapa  dan  anggota  keluarga  lain – melawan percakapan ibu bapa
 • Perpecahan   keluarga / pergaduhan dengan anggota keluarga – keluarga kucar kacir

 

 1. Kempen-kempen yang dilaksanakan oleh kerajaaan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di Malaysia.
 • Kempen  Masyarakat  Penyayang
 • Kempen  Menghormati  Golongan  Tua
 • Kempen Utamakan Keluarga: Semakin Hari Semakin Sayang
 • Kempen Rumahku Syurgaku

.