Maksud Syair (Komsas Tingkatn 4)

Syair Bidasari – Maksud Syair (Komsas Tingkatn 4) Jamilah Hj Ahmad Rangkap 1 Rangkap 1 syair ini mengisahkan riwayat seorang raja di desa Negeri Kembayat yang menjadi contoh teladan kepada rakyatnya. Rangkap 2 Raja di desa Negeri Kembayat digambarkan sebagai seorang yang hebat dan bijaksana. Baginda juga berwajah tampan dan bersikap adil terhadap orang asing/pedagang. … Read more

Usaha Membantu Golongan Orang Kurang Upaya (OKU)

Usaha Membantu Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Usaha berterusan membantu golongan Orang Kurang Upaya (OKU) merupakan satu tindakan yang wajar demi membolehkan golongan ini memberikan sumbangan berkesan kepada negara. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk membantu golongan ini? Orang Kurang Upaya (OKU) ialah kanak-kanak atau orang dewasa yang cacat keadaan fizikal atau mentalnya … Read more

Manfaat Dasar 1Murid 1Sukan Kepada Murid Sekolah

Manfaat Dasar 1Murid 1Sukan Kepada Murid Sekolah Dasar 1Murid 1Sukan yang telah diperkenalkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 banyak mendatangkan manfaat kepada murid. Dasar ini memang penting untuk program pembangunan sukan di sekolah-sekolah. Dasar 1Murid 1Sukan menjadi serampang dua mata bagi melengkapkan skop pembangunan sukan sekolah iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dasar … Read more