Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (2) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (2) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Prinsip dasar luar Malaysia ialah berbaik-baik dengan semua Negara di dunia. Jelaskan matlamat Malaysia mengamalkan dasar luar tersebut. 5 markah Isi dan Huraian 2. Sejak mencapai kemerdekaan, dasar luar Malaysia berubah mengikut tuntutan semasa dan perkembangan … Read more

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Jawapan (1) 

Sejarah Kertas 3 SPM 2016: Contoh Soalan + Cadangan Jawapan (1) Kredit kepada Cikgu Sarah Aspek Perincian Markah Pengenalan 1. Nyatakan matlamat dasar luar negara kita. 5 markah Isi dan Huraian 2. a   Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar             luar negara.                                                      (20 markah) b.      Terangkan perkembangan dasar luar negara.    (20 markah) 40 markah … Read more